DIDAKTICKÉ HRY

Dňa 12. 9. 2019 žiaci prvého stupňa našej školy absolvovali teoretickú prípravu Didaktických hier. Uskutočnili ju v triedach, kde ich p.učiteľky vyškolili a spoločne pripravili na nasledujúci deň. Nasledujúci deň prebiehal na Aničke. Žiaci absolvovali 4 stanovištia: zdravotná príprava, mínové pole, hod na cieľ a štafeta šikovnosti. Veľkú radosť mali hlavne naši prváčikovia, ktorí pekne a bezpečne zvládli presun na určené miesto. Druháci, tretiaci a štvrtáci vymenili mobily za napínavú a skutočnú športovú atmosféru. Návrat ešte všetkým spríjemnili teplé slnečné lúče a obed tak viac chutil.