Deň Zeme v ŠKD

Deň Zeme sme pod názvom Naša modrá planéta oslávili dňa 23. 4. 2018 rozhovormi s deťmi o tom, ako môžeme pomôcť Zemi a nám všetkým, aby sme ju chránili pred mnohým zlým a ničivým. To, čo sa nám na Zemi páči, a ako by mala vyzerať, vyjadrili deti kresbami na asfalt pred školou a na školskom dvore. Detské výtvory si mohli prezrieť aj okoloidúci a zamyslieť sa nad tým, čo môžu oni urobiť pre to, aby sa na našej planéte žilo bez znečistenia a zdravo. Na zemi však kresby detí nezotrvali dlho, lebo ich po krátkej chvíli zmyl teplý dáždik. A tak nám po nich ostali už len fotografie.