Deň Zeme v ŠKD

To, že osud našej planéty nám nie je ľahostajný, dokázali deti v ŠKD rôznymi aktivitami. Pri príležitosti Dňa Zeme si pozreli prezentácie, riešili  zábavné interaktívne úlohy, učili sa správne triediť odpad, vyrobili si čelenky, vypracovali pracovné listy a v neposlednom rade nakreslili krásne plagáty, obrázky, odkazy a posolstvá kriedami na chodník. Tým problematiku ochrany našej planéty sprostredkovali aj okoloidúcim. Veríme, že získané poznatky deti využijú v bežnom živote.