DEŇ ZEME 22. APRÍLA 2023

Oslavy Dňa Zeme majú každý rok vlastnú tému a v roku 2023 je mottom „Investujte do našej planéty“. Ide o pokračovanie kampane z  predchádzajúceho roku a pripomína, že každý je zodpovedný za záchranu ľudstva pred klimatickou krízou –vlády, inštitúcie, biznis i jednotliví občania ako voliči a spotrebitelia.
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, p. Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia
a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Táto výzva je čoraz aktuálnejšia aj dnes, keď sa ľadovce vplyvom globálneho otepľovania roztápajú čoraz rýchlejšie, keď živočíšne druhy masívne vymierajú, keď voda je čoraz väčšou vzácnosťou.
Aj naša škola sa každoročne zapája do rôznych aktivít. Celoročne zbierame papier, baterky. Niektoré triedy navštevujú ZOO a pomáhajú zvieratkám, zbierame odpadky v okolí školy a v blízkom lese. Urobme tak aj dnes . Pripomíname si spolu tento deň a pomáhame aspoň malou čiastkou k ochrane prírody. Planétu máme len jednu, je to náš domov, a majme na pamäti : Príroda je ako matka, dáva plným priehrštím a nežiada od teba nič než úctu, porozumenie a lásku.