CodeWeek 2022

V týždni od 17. do 21. októbra prebehali na našej škole na hodinách informatiky aktivity pod hlavičkou CodeWeek-u, celoeurópskej programovacej iniciatívy, do ktorej sa naša škola zapojila už štvrtýkrát.

Tento rok žiaci na hodinách rozvíjali svoje matematicko-logicko-algoritmické vedomosti a zručnosti v únikových hrách, ktoré pre nich pripravila pani učiteľka.