Bezpečný prístav

Pocit bezpečia je jednou z našich najdôležitejších potrieb. Práve táto potreba bola úvodnou témou interaktívnej prednášky OZ Bezpečný prístav, ktorá sa konala 6.12.2022 v telocvični našej školy. Ing. Marek Polák diskutoval so žiakmi 8.A a 7.C triedy o tom, kde a  s kým sa deti cítia bezpečne, čo pre
ne bezpečie znamená a čím je tento pocit vyvolaný. Prednáška pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti sa deti oboznámili s mechanizmami konfliktu, s prirodzenými reakciami tela, ako reagovať a čo očakávať pri stretnutí s agresorom, s odlišnosťami v reakciách žien a mužov. V druhej
časti si chlapci pod vedením Ing. Poláka a dievčatá spolu s Ing. Natáliou Liptákovou vyskúšali praktickú sebaobranu.
Najdôležitejším posolstvom tejto prednášky je zásada prevencie konfliktných a nebezpečných situácií.