Beseda Život a peniaze

Dňa 21.02.2023 sa uskutočnila pre žiakov 1.A a 1.B triedy beseda Život a peniaze, zameraná na finančnú gramotnosť u malých prváčikov. Aktivity boli zamerané na to aby žiaci poznali mince a bankovky a prečo sú peniaze pre nás dôležité. Naši prváci ukázali, že ani táto téma nie je pre nich neznáma, čo nás veľmi potešilo.
Vedomosti z finančnej gramotnosti potom ukázali aj pri vypracovaní zábavného pracovného listu.
Za preukázané vedomosti ich čakala sladká odmena.