Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

V stredu 4.5.2022 sa S. Macko, žiak 6.ročníka, zúčastnil krajskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorej získal krásne 2. miesto s návrhom na postup.

K úspechu gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.