22.marec – Svetový deň vody

Svetový deň vody sa každoročne na celom svete pripomína 22. marca od roku 1993. Valné zhromaždenie OSN tento deň vyhlásilo v roku 1992 na konferencii v Rio de Janeiro v Brazílii. . Odvtedy členské krajiny na sviatok vody pripravujú rôzne aktivity na podporu informovanosti verejnosti o význame vody.

Aj v našej škole si žiaci tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciu, aktivitami s p. učiteľkami, kvízom medzi 3.-4.ročníkom., výtvarnými prácami. V kvíze , ktorého sa zúčastnili 3 žiaci z každej triedy , si zmerali svoje vedomosti o vode a jej význame pre život .

Umiestnili sa takto:

3. ročník: 1 .miesto: 3.C – Palková, Bodnárová, Ferková

2. miesto: 3.B – Tušaj, Štefanovičová, Trojová, 3.A – Borzová, Pčola, Timko

3. miesto: 3.D – Vaco, Leško, Gočová

4.ročník: 1.miesto: 4.C – Hauksová , Jakubko, Baltés

2.miesto: 4.A – Feňovčíková , Papáčová, Farkašová

3. miesto: 4.B – Milaniaková, Sajko, Slivko

4. miesto: 4.D – Hrešková. Jašková, Vavrek

Výhercom blahoželáme a všetkým ďakujeme za skvelé vedomosti!