Exkurzia v SHMÚ

V piatok 22.3.2024 mali žiaci 8.A triedy možnosť pozrieť si Regionálne pracovisko SHMÚ, v rámci exkurzie Dňa otvorených dverí pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody.

Počas DOD bolo pre žiakov pripravených 11 stanovíšť, ktoré sa nachádzali v exteriéri aj interiéri. Na stanovištiach sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií o počasí, o tom ako sa pripravuje počasie na RTVS, o hydrológii, klimatológii, fenológii, kvalite ovzdušia ako aj o radarových vežiach na Slovensku. Počas zážitkového vyučovania videli praktické ukážky aj odborný výklad. Pracovníci SHMÚ kompetentne a trpezlivo odpovedali žiakom na všetky ich zvedavé otázky. Najaktívnejší žiaci boli odmenení upomienkovými darčekmi. Z exkurzie odchádzali síce unavení, no obohatení o nové poznatky, vedomosti a zážitky.

Za príjemne strávený deň ďakujeme všetkým pracovníkom SHMÚ na Ďumbierskej ulici v Košiciach.

Babejová Dagmar