Vybíjaná 3. a 4. ročník

O tom, že deti v ŠKD radi športujú a súťažia sme sa mohli presvedčiť vo štvrtok 26.1.2023 vo veľkej telocvični. Pani vychovávateľky ŠKD pre deti tretieho a štvrtého ročníka zorganizovali turnaj vo vybíjanej. Pred začiatkom turnaja deti rozdelili do družstiev a vysvetlili im základné pravidlá hry. Proti sebe sa postavili dve družstvá štvrtákov a dve družstvá tretiakov. Tím štvrtákov a tretiakov, ktorí zvíťazil si zahrali finále o prvé miesto.
Každý tím získal okrem spoločného diplomu aj sladkú odmenu. Deti si týmto turnajom vo vybíjanej upevnili pozitívny vzťah k športu a k zdravému životnému štýlu.