Minihádzaná

12. 12. 2022 sa uskutočnilo 2. kolo v Minihádzanej na ZŠ Bernoláková 16. Opäť sme získali krásne 3. miesto. Žiakom patrí veľká vďaka za ich bojovnosť a zodpovedný prístup. Tiež chcem poďakovať rodičom za spoluprácu pri organizácii turnaja a povzbudzovanie detí.