Zápis prváčikov

Dňa 14. – 15. apríla 2023 sa konal v priestoroch našej školy zápis do 1. ročníka. Budúci prváci prichádzali  postupne so svojimi rodičmi. Boli smelí, vedeli sa predstaviť, povedať o sebe základné informácie. Spolu s pani učiteľkami  riešili hravou formou niekoľko jednoduchých úloh. Vyskúšali si aj prácu na interaktívnej tabuli. Mnohí nevynechali ani fotokútik. V ňom vytvorené fotografie budú spomienkou na zápis do prvého ročníka. Všetci odchádzali z Pamätným listom a vecnou odmenou.