Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili 28. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. V prvej etape, v rámci okresných kôl, boli úspešní aj dvaja žiaci našej školy.

V 2. kategórii (0. – 4. ročník ZŠ) sa na treťom mieste umiestnil žiak III.A – MICHAL KOSŤ – pod vedením p. učiteľky Kleitsovej.

V 3. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) tretie miesto získala žiačka V.BEMA FEDOROČKOVÁ – pod vedením p. učiteľa Mizíka.

Obom oceneným žiakom gratulujeme!

Vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien sa uskutoční dňa 3.4.2023 o 15,00 hod. v priestoroch CVČ, EP Popradská 86.