Študuj letectvo

Naši žiaci sa zúčastnili podujatia Študuj letectvo, ktoré zorganizovala Letecká fakulta TU v Košiciach.
Letecké spoločnosti, ministerstvo dopravy SR a školy zamerané na dopravu predstavovali v interaktívnych stánkoch svoju činnosť.
Žiaci si mohli vyskúšať dopravné simulácie, dozvedieť sa o práci pilotov a letušiek. Prebehli aj rôzne kvízy a súťaže, napr. tombola o vyhliadkový let.