Šaliansky Maťko

Dňa 22.3.2022 sa v CVČ na Orgovánovej ulici konalo okresné kolo literárno – recitačnej súťaže v prednese povesti s názvom Šaliansky Maťko.

     Víťazi školského kola reprezentovali našu školu v dvoch kategóriách, s vynikajúcim umiestnením.
1. kategória :
Alex Vavrek z III. D triedy sa umiestnil na 1. mieste
2. kategória:
Ema Macková zo VII. ročníka sa umiestnila na 1. mieste
Sofia Čandová zo IV.D triedy sa umiestnila na 3. mieste
Srdečne gratulujeme!