Európsky týždeň mobility v ŠKD

Stalo sa už tradíciou, že si v našom školskom klube rôznymi aktivitami pripomíname Európsky týždeň mobility. Tohtoročnou témou bolo „ŠETRI ENERGIU“. Zameriava sa na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu. V tomto duchu sme pripravili aj aktivity pre deti v popoludňajších hodinách v školskom klube. Mladšie deti si pozreli videá s dopravnou
témou, hrali pexesá na interaktívnej tabuli, kreslili dopravné prostriedky a vyrábali priestorové papierové výrobky. Staršie deti vyrábali dopravné značky z výkresov a špajlí, triedili obrázky s dopravnými prostriedkami, vyrábali dopravné pexeso, zahrali sa dopravný kvíz. Koncom týždňa v dňoch 21. a 22.9. si deti vyskúšali svoje zručnosti pri jazde na kolobežke na školskom dvore. Týmito aktivitami sme deťom ponúkli alternatívny spôsob
prepravy na kratšie vzdialenosti a motivovali deti k aplikácii návykov bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote.