Didaktické hry

Už tradične sa aj v tomto roku žiaci prvého stupňa zúčastnili pobytu v prírode a absolvovali Didaktické hry.  V areáli Anička si vyskúšali rôzne aktivity. P.učiteľky  telesnej výchovy a asistenti mali pripravené rôzne zaujímavé stanovištia. Na jednom z nich si napríklad vyskúšali podanie základnej prvej pomoci. Na ďalšej to bola hra na robotov. Tá sa páčila hlavne našim prváčikom, ktorí sa zúčastnili didaktických hier po prvýkrát. Všetci  si zasúťažili, ale aj zaspievali. Pieseň Zlatá brána sa ozývala nielen pri hre, ale aj pri súťažiach. Počasie nám prialo, takže šport, zábava, ale i poučenie bolo veľmi príjemné. Niektorým sa vôbec nechcelo odísť, ale čas bol neúprosný a v Školskej jedálni už rozvoniaval výborný obed. Takže o rok tešíme sa znova!