AQUARELAX

Dňa 26.2.2020 sa v rámci otvorenej hodiny  záujmového útvaru  „Arteterapia“ uskutočnilo podujatie pod názvom Aquarelax. Pozvanie prijalo takmer 30 žiakov našej…

Pokračujte v čítaní AQUARELAX

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 10.03.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. V rámci I. kategórie boli ocenení žiaci: v prednese poézie: Lia Tomášová (3.A)…

Pokračujte v čítaní Hviezdoslavov Kubín

Deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete.…

Pokračujte v čítaní Deň materinského jazyka