Dňa 21.3.2024 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
V každej kategórii sme mali zástupcu z našej školy:
1. kategória: poézia – Liliana Makó 3.A, próza – Lívia Andrejčáková 4.A
2. kategória: poézia – Auróra Vasilenko 5.B, próza – Miriam Farkašová 5.A
3. kategória: poézia – Lia Tomášová 7.A, próza – Alexandra Ruščáková 9.B

Konkurencia bola naozaj veľká, pretože sme súťažili so žiakmi z celého okresu. No aj naše žiačky potešili porotcov pekným prednesom a odnášajú si hodnotné zážitky a mnoho cenných rád. Dvom žiačkam sa podarilo uspieť a byť medzi ocenenými, k čomu im srdečne gratulujeme a prajeme
mnoho chuti do ďalších prednesov.

Ocenené žiačky:
Lia Tomášová – 2. miesto s návrhom na postup do regionálneho kola
Auróra Vasilenko – čestné uznanie