Zmena telefonických kontaktov ZŠ Belehradská 21

Od 1.7.2020 dôjde na ZŠ Belehradská 21 k zmene telefónneho operátora. Z toho dôvodu sa končí platnosť starých telefonických kontaktov. V súvislosti s tým dochádza aj k zmene e-mailového kontaktu na zsbelehradska21@gmail.com.

Telefonické kontakty uvedené v hornom banery na školskej stránke a na stránke Kontakty sú už aktualizované a aktívne.