ŽIVOT A PENIAZE

Žiaci prvého stupňa v priebehu októbra a novembra absolvovali program a aktivity v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti. Prednáška bola zaujímavá, pre deti poučná aj zábavná. Spoznali niektoré výrazy, ktoré často počujú napríklad reklamácia, záruka, hotovosť, online a kamenný obchod, platobná karta… S radosťou sa zahrali sa na zákazníkov a predavačov, reklamovali mobil, vyriešili aj tajničku. Triedili tovar podľa záruky a spoločne si v skupinkách pomáhali. Je potrebné, aby sa deti a žiaci spoznali s prostredím obchodu, finančným svetom a hlavne si pestovali  správne rozhodovanie pri potrebe nakupovania. Postupným a zábavným vzdelávaním si tak rozvíjajú finančnú gramotnosť tak dôležitú v dnešnom svete.