ŽIVOT A PENIAZE

V marci sa žiaci prvého stupňa opäť zúčastnili akcie v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti. Na besede spoznali význam ďalších nových pojmov napr. výdaje, príjmy, hospodárenie v domácnosti, príspevky štátu, mzda, súkromníci. Mali možnosť vidieť animovaný príbeh aj vzorový prehľad príjmov a výdajov v domácnosti. Znova  si vyskúšali praktické aktivity, vyplnili úlohy v pracovných listoch. Na záver si každý žiak pochutnal na odmene a spoločne  sme poďakovali za peknú akciu.