ZIPPY V ZŠ BELEHRADSKÁ

Žiaci v triedach 1. ročníka a 2. ročníka sa v októbri zoznámili so Zippym. Je to ich priateľ, ktorý ich po celý rok bude  sprevádzať uceleným programom Zippyho kamaráti. Program je celosvetovo realizovaný v základných školách a pomáha malým žiačikom  orientovať sa vo vlastných aj cudzích pocitoch, učí ich vzájomnému porozumeniu a empatii, učí ich riešiť konflikty nenásilne, s porozumením aj pre druhú stranu.  Je výborným preventívnym programom pri prechádzaní šikanovania a násilia v školách. Program v spolupráci s triednymi učiteľkami realizuje školská psychologička Mgr. Tünde Tizslaviczová a školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Hronová.

Žiaci 1. ročníka majú za sebou 1. modul pod názvom Pocity. So Zippym sme sa preniesli cez niekoľko častých pocitov, ktoré prežívame a spontánnou diskusiou sme sa dopracovali k riešeniam, ktoré nám pomôžu prekonať ich. Vieme tak reagovať na svoj smútok, žiarlivosť aj hnev. Naučili sme sa, koho a ako poprosiť o pomoc  a byť trpezliví.

Chválime  deti, ktoré nám veľmi pekne a úprimne vyrozprávali svoje pocity a vedeli nájsť riešenia.