ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

V tomto mesiaci sa žiaci prvého stupňa zúčastnili prednášky O zdravom životnom štýle. Prezentácia tejto dôležitej témy je súčasťou plnenia našich vzdelávacích aj výchovných cieľov. Už teraz v tomto veku musia premýšľať ako budú žiť, ako sa budú správať k sebe, ku kamarátom, k rodičom aj dospelým. Tak ako rodičia aj my, naša škola prispieva k správnemu vedeniu detí. Všetkým nám ide o spoločný cieľ. Táto zábavná forma zaujala mladších žiakov, lebo okrem hravej prezentácie videli aj krátku animovanú rozprávku. Samozrejme sa o tejto téme aj veľa rozprávalo. Deti chcú veľa rozprávať a tu sa mohli so svojimi názormi, postrehmi zo života s radosťou podeliť aj s ostatnými.

 

Zavrieť menu