Zber gaštanov

Základná škola Belehradská 21 v Košiciach

vyhlasuje

ZBER GAŠTANOV

Začiatok zberu: 17. september 2019
Prví traja žiaci, ktorí nazbierajú najväčšie množstvo gaštanov (kg), získajú vecné
ceny.
Nazbierané gaštany môžete prinášať na vrátnicu každú stredu v čase od 7:40 do 8:00 hod.
Ukončenie zberu vopred ohlásime v školskom rozhlase a na stránke školy.
Účel zberu: farmaceutické výrobky