ZBER GAŠTANOV

Základná škola Belehradská 21 v Košiciach

vyhlasuje

ZBER GAŠTANOV

Začiatok zberu:

  1. september 2020

Ukončenie zberu:

Ukončenie zberu bude neskôr spresnené neskôr, podľa situácie.

Odovzdávanie gaštanov:

Každú stredu pri vrátnici (južný vchod) od 7:40 do 7:55 hod.

Gaštany musia byť očistené  a  suché,  bez plesne.

Množstvá do 5 kg prineste, pokiaľ je to možné,  odvážené.

Súťaž:

Prví traja jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.

 

POĎME NA TO!