ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

Po vianočných prázdninách vo štvrtok 13.1.2022 sa žiaci 9.A zúčastnili dvoch online aktivít v rámci týždňa ZÁŽITKAMI K POVOLANIU. Tieto aktivity pre žiakov pripravili psychológovia z Košického kraja. Jedna aktivita mala názov EXTROVERT? INTROVERT? AKO TO MÔŽE SÚVISIEŤ S MOJÍM BUDÚCIM POVOLANÍM? Účastníci vyplnením poskytnutého dotazníka mohli zistť, či inklinujú skôr k extroverzii alebo introverzii. Mohli si tak uvedomiť, pri ktorých povolaniach je výhodou byť extrovert či introvert. Druhá aktivita nazvaná MÔJ ĎALŠÍ KROK bola zameraná na definovanie kariérnych cieľov účastníkov. Dozvedeli sa, aké kroky potrebujú urobiť pri plánovaní svojej kariérnej cesty, aby dosiahli svoj cieľ.