Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka v Základnej škole Belehradská 21 v Košiciach

sa uskutoční:

06.04.2018 ( piatok )  v čase od 14.00 hod. – 18.00 hod.

07.04.2018 ( sobota ) v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

v budove školy – vstup z južnej strany cez hlavný vchod .

Zapisujú sa deti narodené do 31. 08. 2012 a deti po odklade školskej dochádzky.

Prosíme, aby na zápis prišli obaja rodičia a prinesli svoje OP a rodný list dieťaťa. V prípade účastí iba jedeného z rodičov je potrebné mať splnomocnenie od druhého rodiča na vykonanie zápisu ( nájdete na web. stránke školy).

 Na web. stránke školy rovnako nájdete tlačiva k zápisu:

  1.   Žiadosť o zápis dieťaťa (editovateľné)
  2.  Osobný dotazník (editovateľné)
  3.  Splnomocnenie (editovateľné)

  Môžete si ich vyplniť v pohodlí domova.

Tešíme sa na Vás!