Zákaz použitia bočných prístupových schodíšť

Oznamujeme žiakom, rodičom a širokej verejnosti, že je zákaz používať bočné prístupové schodištia k ZŠ Belehradská 21, vzhľadom na ich súčasný nevyhovujúci technický stav.

Oprava schodíšť je v štádiu riešenia.

Mgr. Eva Kašková
riaditeľka školy

Zavrieť menu