Zahraničná návšteva

Dňa 13.11.2019 sme u nás v škole privítali učiteľov materských škôl z krajín Európskej únie, ktorí navštívili naše mesto v rámci projektu ERASMUS plus. Projekt „Kultúrne dedičstvo“ je organizovaný MŠ Juhoslovanská 4, s ktorou naša škola dlhoročne spolupracuje. Cieľom tohto projektu je spoznávanie tradičnej kultúry našej krajiny. Vzácnu návštevu sme privítali pradávnym slovanským zvykom chlebom a soľou. Počas prehliadky školy im naši žiaci zaspievali tradičné ľudové piesne, spolu sa učili jednoduché kroky ľudových tancov, spoznali pestré aktivity v čitateľskej dielni a vystrihovačky z papiera rôzne ozdobovali ľudovými motívmi. Ako spomienku na návštevu našej školy si každý účastník  odnášal ručne vyrobený darček našimi žiakmi. Naši hostia sa cítili u nás úžasne a odchádzali plní dojmov.