ZÁBAVNÁ VEDA

V piatok 21.6. žiaci III.C navštívili Ústav materiálového výskumu SAV. Je to výskumné pracovisko, kde pracujú vedci. Skúmajú rôzne materiály, ich vlastnosti, testujú ich a zapisujú o nich údaje. A žiaci III.C si to s nimi mohli vyskúšať. Najprv si prezreli zaujímavú prezentáciu o rôznych materiáloch, otestovali si svoje vedomosti z prírodovedy. No a potom nasledovali vedecké úlohy. Zapisovali údaje o teplote, hmotnosti a dĺžke. Pozorovali mikroskopom jahodu, listy, dážďovku…Videli, vyskúšali si obrovské množstvo pokusov s magnetmi, žiarovkami aj so zväčšujúcimi sa cukríkmi. Vyskúšali si ochranné okuliare a rukavice pri práci s chemikáliami. Po malej prestávke na desiatu sa skupiny vymenili a každý si všetko sám vyskúšal. Akcia bola príjemná, žiaci si veľa zapamätali a ak sa o tom budú učiť, zvládnu to určite ľahko. Všetci lektori -vedci boli milí a trpezliví. V škole sa v mladosti snažili dobre učiť, aby mali teraz takú zaujímavú prácu