Vzdelávanie v rámci projektu Škola Inkluzionistov

Dňa 3.6.2021 sme v našej škole privítali Mgr.Beátku Likeovú –  špeciálnu pedagogičku z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá lektorovala odborný workshop pre pani učiteľky 1.stupňa pod názvom Rozvíjanie špecifických funkcií v bežnej triede. Lektorka nás uviedla do systému podpory čiastkových kognitívnych funkcií, ktoré sú u žiakov zodpovedné za osvojovanie si školských zručností. Workshop bol praktický, inšpiratívny a obohacujúci pre prácu v triedach 1.stupňa.