Vzdelávanie na diaľku pre každého

Dištančné vzdelávanie zasiahlo aj do práce inkluzívného tímu (asistentov, špeciálnej pedagogičky, školskej psychologičky). V rámci prijatých a neustále sa meniacich opatrení v súvislosti s pandémiou Covid – 19, sme hľadali  už v starom roku 2020 najlepšie možnosti, ako udržať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a tých, ktorí majú obmedzené možnosti pripojenia na internet v kontakte so školou. Cez prípravu pracovných listov a ich distribúciu, komunikáciu cez internet, telefonické poradenstvo až po prácu v malých skupinkách v učebniach.

Pod dozorom žiaci pekne pracovali, išli sme takmer bez prestávky, cez ktorú sme pomáhali s domácimi úlohami a poznámkami. Mohli sme sa im venovať len niekoľko hodín v týždni aj, preto sme neobsiahli všetko učivo. Niekedy sme museli znížiť latku a úspechom bolo už to, že žiaci vôbec prišili do školy či zdvihli telefón a boli „vytrhnutí“ zo svojho prirodzeného prostredia. Kolegyňa pri asistencii mala aj možnosť nahliadnuť cez tele-konferenciu do domácnosti. Pri práci s deťmi zo znevýhodneného prostredia si vážime ich záujem a snahu sa s nami spojiť a spolupracovať, aj keď ich podmienky sú často ťažké. Začlenenie všetkých žiakov  je dlhodobý proces. Na tomto cieli sa musí podieľať celá škola vrátane žiakov a ich rodičov. Preto  sa  aj naša škola v školskom roku 2020/2021 zapojila do projektu Nadácie pre deti Slovenska –  Škola inkluzionistov https://ktochyba.sk/.

V novom roku 2021 naďalej pokračuje pomoc všetkým žiakom, ktorí pomoc potrebujú.