Vzácna návšteva

Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov. Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle. Atmosféru týchto najkrajších sviatkov roka dotvára i vianočná výzdoba. Tento rok nám s výzdobou vianočného stromčeka prišiel pomôcť i predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka, v rámci mentoringového projektu Big Big Brothers Big Sisters (Veľkí bratia, veľké sestry), ktorého cieľom je motivovať deti k aktívnemu životu. Nášho hosťa privítal zástupca riaditeľky školy, ktorý mu predstavil a ukázal priestory školy. Žiaci aj pán župan pri výrobe vianočných ozdôb a zdobení vianočného stromčeka predviedli tvorivosť a kreativitu. Za svoju snahu boli žiaci odmenení darčekmi, z ktorých mali veľkú radosť.