Výtvarná súťaž v ŠKD

V novembrovom týždni 19. – 23. 11. 2018 v rámci Týždňa boja proti drogám sa uskutočnila výtvarná súťaž detí ŠKD všetkých ročníkov v navrhovaní plagátov s protidrogovou tematikou pod názvom Túžiš po zdravom živote?  Ži bez drogy!  Víťazné plagáty sú vystavené na paraváne na chodbe školy.

Zavrieť menu