Výtvarná súťaž – Šikana

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo v rámci preventívnych aktivít súťaž pre žiakov našej školy. Žiaci I. stupňa sa do súťaže mohli zapojiť kresbou na tému: „Šikana – neželaný návštevník“ a žiaci II. stupňa slohovou prácou na tému: „Šikana okolo nás“. 16.12.2020 prebehlo vyhodnotenie tejto súťaže a medzi ocenených sa zaradili:

  1. stupeň
  2. miesto – Mathias Brinský 3.C
  3. miesto – Laura Rohaľová 4.C
  4. miesto – Lucia Gočiková 4.C

cena poroty – Filip Ružička 4.C

  1. stupeň
  2. miesto – Dominik Spišak 9.A
  3. miesto – Patrik Mráz 7.B
  4. miesto – Michal Zakucia 6.B

cena poroty – Romana Gáborová 8.B