Výstava pri príležitosti 100-ého výročia založenia ČSR

Pri príležitosti 100-ého výročia vzniku Československej republiky pani učiteľky vyučujúce dejepis inštalovali v priestoroch školy zaujímavú výstavu. Postupne, chronologicky, v podobe filmu, sa žiaci i pedagógovia mohli a stále môžu oboznámiť s najdôležitejšími medzníkmi v histórii nášho národa.

Pre žiakov I. stupňa vybraní žiaci z 9.A a 9.B triedy na mieste výstavy pripravili aj krátku prednášku a tým im viac priblížili významné udalosti: vyhlásenie Československej republiky a prijatie Deklarácie slovenského národa. Výstava všetkých zaujala.

Zavrieť menu