VÝSTAVA K 100. VÝROČIU ZALOŽENIA ČSR

Pri príležitosti okrúhleho výročia založenia Československej republiky si pripravili žiaci druhého stupňa našej školy veľmi zaujímavú výstavu pod vedením pani učiteľky dejepisu O. Blanárovej. Výstava bola veľmi poučná a hlavne profesionálne pripravená. Výtvarne vyjadrenie tejto témy žiaci stvárnili pomocou vlastných projektov, ktoré boli nainštalované v podobe dlhého filmového pásu. Samotnú tému žiaci odprezentovali veľmi pútavo a na vysokej úrovni. Mladším žiakom postupne podľa obrázkov na páse vysvetlili a predniesli túto náročnú tému z našich dejín. Veľká pochvala patrí nielen šikovným žiakom druhého stupňa, ale aj tvorivej pani učiteľke Blanárovej. Mnohí mladší žiaci boli veľmi prekvapení akými osudmi museli prejsť naši predkovia, ako sa im v minulosti žilo, ale aj aké dejiny nás spájajú s našimi susedmi z Českej republiky.