Výročie školy

Jubileá a výročia majú v ľudskom živote veľmi významné miesto. Sú príležitosťami nielen na bilancovanie a spomienky, ale aj na spoločné stretnutia a oslavy. V tomto školskom roku sa 15. apríla naša škola dožila veľkého jubilea. Oslávila 30 rokov odo dňa, keď začala písať svoju históriu. Je to príležitosť obhliadnuť sa za minulosťou, podeliť sa o svoje súčasné radosti i trápenia a s nádejou hľadieť do budúcnosti.

Napriek nepriaznivej situácii, ktorá nám nedovolila uskutočniť veľkú oslavu, sme narodeniny patrične oslávili. Ráno pri príchode do školy žiakov čakalo malé sladké prekvapenie. Tí sa škole odmenili krásnymi blahoželaniami do ďalších rokov.

Našej tridsiatničke zaželajme veľa múdrych a obetavých učiteľov aj veľa usilovných a rozumných žiakov.

Takto žiaci 4.C triedy pripravili k výročiu školy vyrábali pozdravy a priania.

Na hodinách informatiky žiaci I. stupňa ukázali svoju tvorivosť a k výročiu školy vytvorili kartičky s blahoželaním.