REVITALIZÁCIA KNIŽNICE

To, že škola za poslednú krátku dobu mení svoj šat, si nevšimne iba ten, kto si všimnúť nechce. V tejto snahe nám nezištne napomáhajú mimoriadne  aktívni zástupcovia RR.  Po úplnej revitálizácií átria boli súčinní  pri rekonštrukcie knižnice pre mládež  mesta Košice, ktorá má pobočku na našej škole. Knižnica dostala nový, moderný a oku lahodiaci vzhľad. Škola zabezpečila maľovanie, rodičia zakúpenie a výmenu podlahy. To bola podmienka na to, aby knižnica pre deti a mládež mesta Košice dodala knihovničky, taburetky a tulivaky a doplnila knižný fond. Knižnicu sme slávnostne otvorili 8.12.2020  a žiaci I. stupňa ju už aj aktívne využívajú. Priestor bude rovnako slúžiť aj  na prenesené hodiny literatúry, besedy so spisovateľmi, oddychovú zónu pre deti v  ŠKD.  Aj v tom vidíme cestu, ako prilákať a viesť deti k čítaniu a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť a zároveň spríjemniť samotný pobyt v škole chvíľami oddychu, zábavy a potešenia.

V mene svojom i v mene všetkých žiakov veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek  spôsobom pričinili o výsledné dielo.

 

Mária Horváthová

riaditeľka školy

Tlačová správa o otvorení revitalizovanej knižnice