Vyhodnotenie zberu vrchnáčikov za školský rok 2018/2019

A je to tu. Ďalší školský rok je za nami a hurá prázdniny pred nami, na ktoré sa všetci tešíme a sme plní očakávania aké budú. Ale skôr ako sa tak stane ešte si prečítajte, kto bude odmenený na záver školského roka  za usilovnosť pri zbere vrchnáčikov z PET fliaš. Každý kto priniesol si zaslúži poďakovanie, lebo pomohol dieťaťu na invalidnom vozíčku. Ocenení sú 20 žiaci z 2. stupňa a 6 žiaci z 2. stupňa, ktorí priniesli najviac a nezabudli napísať svoje priezvisko a triedu.

1. C Lukáčiková a Brinský; 2. B Verešpej; 3. A 13 žiakov; 3. B Prokopová; 3. C Kobáková; 3. D Čorba;  4. D Kanalašová; 5. C Szabó; 6. A Keslerová a Bačo; 6. C Bujnovská 8. B Jakubčáková 9. C Kozárová Ďakujeme a želáme pohodové prežitie letných prázdnin a nezabudnite zber vrchnáčikov nekončí.