Vyhodnotenie nástenky s protidrogovou tematikou v rámci Týždňa boja proti drogám

Bodovala trojčlenná komisia v zložení p. Semanič zástupca školy, Luky člen rovesníckej skupiny z 9. C triedy a Dávid člen rovesníckej skupiny z 9. A triedy.

Koordinátorka prevencie p. Hamplová tentokrát iba počítala a zapisovala.         

Porota hodnotila nápaditosť, originalitu, ručne vyrobené predmety, estetický vzhľad. Bolo možné udeliť nulu až tri body, prípadne  ako bonus hviezdičku. Teda najvyšší počet bodov, ktorý mohli získať bol 9 s tromi hviezdičkami.

Prehľad o získaných bodov.

Trieda Počet bodov
4. A 6
4. B 7
4. C 9   2. miesto
4. D 9* 1. miesto
5. A 0
5. B 6
5. C 0
5. D 6
6. A 2
6. B 6
7. A 8
7. B 6
7. C 6
8. A 3
8. B 0
8. C 9     2. miesto

 

Víťazi budú ocenení Radou rodičov v decembri. Blahoželáme.

Nástenky si môžete pozrieť na fotografiách.