Voľba prezidenta – občianska náuka

Učím občiansku náuku a tak som si povedala, že žiakov prekvapím a navrhnem im zážitkovú formu vyučovacej hodiny s témou vysoko aktuálnou, ktorá súvisí s voľbami na  prezidenta  SR, ktoré budú 16.marca .

Vo všetkých troch triedach som sa stretla s pozitívnou reakciou. Ako prvé museli všetci žiaci vypracovať   projektu – billboard  s názvom Kandidujem na prezidenta SR.

Bola som milo prekvapená, keď nadišla hodina H. Kandidáti a kandidátky boli slávnostne oblečení /viď fotografie / a každý jeden vystupoval na vysokej úrovni.

Každý mal troj  minútový  časový limit, aby sa predstavil a povedal, čo ako prezident chce dosiahnuť respektíve o čo sa bude usilovať. Potom voliči mohli klásť otázky kandidátom, čo aj urobili a tí pohotovo vedeli na ne odpovedať.  Ja som pripravila volebný lístok s menom a priezviskom kandidáta a pred koncom hodiny voliči zakrúžkovali jedno meno. Vo všetkých troch triedach bol kandidát zvoleným v prvom kole. Vo 8. A víťazkou sa stala Ajlin, vo 8. B Norko a 8. C Luky. Potlesk, podanie ruky víťazovi a samozrejme jednotka s hviezdičkou  boli odmenou za vynaložené úsilie. Všetci „porazení kandidáti“ / víťaz môže byť len jeden/   získali jednotku.

Z hodiny som mala výborný pocit a žiakom sa tiež veľmi  páčila. Už spolu medzi sebou rozmýšľajú nad ďalšou zážitkovou hodinou, ktorá bude súvisieť so súdnym procesom.

Zavrieť menu