VIEM, ČO ZJEM – beseda s pracovníkmi RÚVZ

Dňa 8. a 11.12 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov našej školy dozvedeli na besedách s pracovníkmi RÚVZ veľa užitočných informácií o zdravom stravovaní. Beseda pod názvom: „VIEM, ČO ZJEM“, prehĺbla ich vedomosti o zdravej strave získané na vyučovacích hodinách prírodovedy Dozvedeli sa ako správne uskladňovať a spracúvať potraviny, v akej forme ich konzumovať. V závere besedy si formou zábavných hier zopakovali a upevnili práve získané vedomosti.