Vianočné vystúpenie

Atmosféru najkrajších sviatkov roka si najlepšie môžeme vychutnať na vianočných trhoch. Čakajú na nás stánky s tradičnými výrobkami, remeslá s vianočnou tematikou a pestrý program. O zaujímavý  program sa postarajú rôzni umelci ale aj žiaci základných škôl.

Aj žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili program s ktorým vystúpili na vianočných trhoch na Hlavnej ulici, ale aj na vianočných trhoch pred Miestnym úradom na našom sídlisku. Prítomní si mohli vychutnať vianočné vinše piesne, koledy, ale aj krásne tanečné vystúpenie. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom. Celý program sa niesol v radostnej a pokojnej atmosfére z blížiacich sa sviatkov.

Rodičia, ale aj ostatní návštevníci vianočných trhov si domov odniesli dobrú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.