Vianočná rozprávka

19. 12.2019 zavítali do školy prešovskí herci s predstavením vianočná rozprávka. Uskutočnilo sa pre 1.-2. ročník na druhej vyučovacej hodine a pre 3.-4.ročník na tretej vyučovacej hodine. Psíček a mačička zábavnou formou pripomenuli žiakom blížiaci sa čas Vianoc. Vianoce nie sú len darčeky, ale aj upratovanie a dobrý pocit  zo spoločne vykonanej práce a dobrá nálada v kruhu rodiny. Žiaci I.stupňa sa aktívne zapájali do predstavenia a mali z neho veľkú radosť.