Vianočná pochodeň

Vianoce sa blížia a každý prežíva ich príchod jedinečne. V našej škole sa žiaci 1. stupňa rozlúčili s kalendárnym rokom tiež sviatočne. S príchodom Vianoc bolo cítiť atmosféru nedočkavosti, príjemnej nálady a očakávania Vianoc.
       Táto nálada začala už akciou Krabičky lásky. Deti a ich rodiny prejavili krásny cit a spolupatričnosť, keď prichádzali a nosili darčeky pre seniorov.
        Náš krásny trojmetrový stromček ešte túto atmosféru znásobil. Potešenie v očkách detí, ktoré odchádzali zo školy a zrazu uvideli svetielka na stromčeku bolo veľmi hrejivé.
       Aj trieda 1.B prekvapila spolužiaka. Obdarovali jeho a jeho rodinu svojou štedrosťou. Niektoré triedy zasa upiekli v školskej kuchynke vianočné medovníčky.
       Na oknách nás tešia snehuliaci, ktorí pozerajú z okien na obyvateľov nášho sídliska. Tancujú, zakývajú a smejú sa na detii prechádzajúce popri škole.
       No a posledný deň v škole si žiaci prvého stupňa odovzdali plamienok pokoja, lásky, dobra, nazývaný Vianočná pochodeň. Všetky tieto emócie sa zaiste rozozvučali v ich srdciach.
        Počas dňa si vyrábali pekné výrobky, vyfarbovali obrázky, priania, rozprávali sa o Vianociach. Popri tom z rozhlasu počúvali školskú reláciu. Pripravili ju žiaci 4.B triedy pod vedením p. uč. Somošovej. Krásne tóny, sviatočné slovo, priania, zvyky a hudba podporili čarovnú atmosféru kľudu a pokoja. Žiaci boli naozaj šikovní, perfektne pripravení a relácia  sa všetkým páčila.
         A tak sa žiaci v tento sviatočný čas rozlúčili a odišli s príjemným naladením  k svojim rodinám. Veríme, že si to magické čaro prenesú aj domov.