Vianočná pochodeň

Jednou z najkrajších každoročných tradícií na našej škole je „Vianočná pochodeň“. Aj tento rok sú Vianoce „iné“. Možno o niečo smutnejšie, no predsa sa na ne všetci tešíme. Prajeme si zdravie, šťastie, lásku, hojnosť, spoločné chvíle strávené s najmilšími v rodine. Toto nádherné posolstvo spolupatričnosti si prinášajú do svojich tried aj naši žiaci. Odovzdávajú ho svojim spolužiakom v triedach pekným veršíkom, alebo koledou, zapálením sviečky. Milým pokračovaním vianočnej nálady v triedach sú aj vianočné besiedky.