Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

Túto výtvarnú súťaž vyhlásilo CVČ Domino v našom meste. Je určená pre žiakov MŠ aj ZŠ. Žiaci vyjadrujú svojou prácou vlastný pohľad na svet, využívajú svoju fantáziu a tvorivosť. Aj téma o vesmíre je veľmi tajomná, zaujímavá a neprebádaná. Preto je súťaž u našich žiakov veľmi príťažlivá. Do 2. kategórie boli za našu školu vybraté tieto práce žiakov 1. stupňa.