Veľkonočné sviatky v ŠKD

Veľkonočné sviatky si deti v ŠKD pripomenuli rôznymi tvorivými aktivitami. Veľkonočným majstrovaním si deti pripomenuli tradície, využili odpadový materiál a výrobkami potešili svojich blízkych.